Štvrtok 21.11.2019

Zákonom č. 319/2019 Z. z. sa do Zákonníka práce doplnilo nové ustanovenie § 152b, ktorým sa zavádza príspevok na športovú činnosť dieťaťa.
Zamestnanci budú mať možnosť požiadať o príspevok na pravidelnú športovú činnosť dieťaťa od zamestnávateľa. Jeho výška bude limitovaná na 55 % oprávnených výdavkov zamestnanca, najviac však v sume 275 eur za rok v úhrne na všetky deti zamestnanca.

Za oprávnené výdavky sa budú považovať výlučne výdavky na športovanie dieťaťa zamestnanca v športovej organizácii zapísanej v registri právnických osôb v športe. Podľa novely môže byť príspevok poskytnutý zamestnancovi, ktorého pracovný pomer u zamestnávateľa trvá nepretržite najmenej 24 mesiacov.

Uvedenou novelou sa mení a dopĺňa aj zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, podľa ktorého bude uvedený príspevok oslobodený od platenia daní a odvodov zamestnancom aj zamestnávateľom a bude patriť v plnej výške medzi daňové náklady zamestnávateľa. Tieto daňové výdavky si bude môcť uplatniť aj živnostník a SZČO.

Doplnené ustanovenia zákona o dani z príjmov sa použijú na športovú činnosť dieťaťa, ktorú dieťa vykonáva po 31. decembri 2019.
Zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2020 (zdroj: Daňové noviny)

V prípade akýchkoľvek otázok sa prosím neváhajte na nás obrátiť, sme tu pre Vás 🙂

Tel: 0903 227 121

Email: info@sedam.sk

Web: www.sedam.sk a www.lepsieucto.com