17. juna 2020 vstúpil do platnosti zákon ohľadom pandemického ošetrovného. Ide konkrétne o tento zákon: zákon č. 157/2020 Z. z. dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení a zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce.

Zákonom sa má zabezpečiť nárok na pandemické ošetrovné tým rodičom, ktorí i naďalej, po otvorení škôl, budú poskytovať dieťaťu osobnú a celodennú starostlivosť z dôvodu neumiestnenia dieťaťa do školy z objektívnych dôvodov (kapacitné možnosti) alebo subjektívnych dôvodov (obava o zdravie).
V záujme zachovania získaného nároku sa špecifikujú podmienky poskytovania nemocenského po skončení krízovej situácie vo vzťahu k poistencovi, ktorému dočasná pracovná neschopnosť vznikla z dôvodu karanténneho opatrenia a izolácie nariadeného/nariadenej počas trvania krízovej situácie, ak tento nárok trvá aj ku dňu skončenia krízovej situácie.
S cieľom udržania zamestnanosti na prechodnú dobu sa zákonom umožňuje predĺženie alebo opätovné dohodnutie pracovného pomeru na dobu určitú aj nad rámec existujúcej právnej úpravy. (zdroj: mzdové noviny)

V prípade akýchkoľvek otázok nás prosím neváhajte kontaktovať. Sme tu pre Vás.

Váš SEDAM tím