V prípade, ak chcete zmeniť zdravotnú poisťovňu, je potrebné podať si prihlášku do jednej z vybraných zdravotných poisťovní, a to najneskôr do 30. septembra 2022. Po potvrdení prihlášky zo strany novej zdravotnej poisťovne, budete do novej poisťovne patriť od 1. januára 2023.  Poistenec nepodpisuje žiadnu zmluvu so zdravotnou poisťovňou, samotná prihláška zakladá vzťah s vybranou zdravotnou poisťovňou, z ktorého vyplývajú vzájomné práva a povinnosti.

Podľa Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, zdravotná poisťovňa, do ktorej ste si podali prihlášku, je povinná elektronicky oznámiť Úradu do 10. októbra 2022 dátum a čas prijatia a podania prihlášky (taktiež dátum a čas prijatia a podania prípadného späťvzatia prihlášky), pričom oznámenie poskytuje ako jednu sumárnu dávku. Následne sa udejú tieto kroky:

  • úrad poisťovni elektronicky poskytne do 20. novembra informáciu o dátume a čase prijatia / podania prihlášky (a tiež späťvzatia), a takisto informáciu o zdravotnej poisťovni, ktorá bude príslušnou ZP poistenca,
  • zdravotná poisťovňa musí poistencovi potvrdiť prihlášku do 30. novembra 2022,
  • zdravotná poisťovňa oznámi úradu potvrdenie prihlášky do 5. decembra 2022,
  • zdravotná poisťovňa elektronickou formou oznámi vznik poistného vzťahu predchádzajúcej poisťovni do ôsmich dní od potvrdenia prihlášky.

❓ Kedy budete mať novú kartičku poistenca?

Poisťovňa je povinná do 10 dní od potvrdenia prihlášky zaslať novému klientovi preukaz poistenca, resp. len európsky preukaz poistenca, ak poistenec má občiansky preukaz s čipom (eID, pričom nie je potrebné mať certifikáty pre kvalifikovaný elektronický podpis). Ako uvádza Národný portál zdravia (NPZ) na svojej stránke, povinnosť používať eID na prístup k zdravotným záznamom platí od 1.1.2022.

❓ Aké máte oznamovacie povinnosti v súvislosti so zmenou zdravotnej poisťovne?

Primárne je potrebné nahlásiť zmenu zdravotnej poisťovne svojmu zamestnávateľovi/zamestnávateľom, a to do 8. januára 2023. V prípade nenahlásenia zmeny zdravotnej poisťovne zamestnávateľovi do tohto termínu, Vám môže poistencovi Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou udeliť pokutu vo výške 340 eur.

❓ Čo urobiť s kartičkou poistenca z pôvodnej zdravotnej poisťovne?

Preukaz poistenca (kartičku) nie je potrebné vrátiť pôvodnej zdravotnej poisťovni.

❓ Je potrebné nahlásiť zmenu zdravotnej poisťovne svojmu obvodnému lekárovi?

Nie je potrebné hlásiť zmenu poisťovne obvodnému lekárovi a ani inému špecialistovi, ktorého navštevujete.

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať, sme tu pre Vás.

Váš SEDAM