💯 Tzv. Sulíkové kilečko alebo oficiálne 100 opatrení, ktoré by mali zjednodušiť život podnikateľom prináša skutočne niektoré vynikajúce zjednodušenia.

📹 Nech sa páči prinášame Vám naše nové video k tejto téme:

V našom videu sme neuvádzali všetkých 100 opatrení, ale skôr tie najvýznamnejšie a univerzálne použiteľné. Ak preferujete textovú formu videa, nech sa páči, čítajte nižšie 🙂

👉 Čo nám teda spomínané kilečko prinieslo?

  • Všetci sa tešíme, že sa sprehľadní legislatívna úprava, pretože predvídateľné novelizácie daňových alebo odvodových zákonov by sa mali prijímať s účinnosťou k 1. januáru, t. j. raz ročne;
  • Zvyšuje sa časová hranica na vyjadrenie sa k protokolu z daňovej kontroly, zo súčasných 15 dní na 30 dní odo dňa jej doručenia,
  • Preddavky na daň z príjmov pre SZČO po novom bude vypočítavať a podnikateľom oznamovať daňový úrad,
  • Približne 30 % firiem vypadne z povinnosti overenia účtovnej závierky audítorom, keďže sa zvyšujú kritéria pre povinný audit účtovnej závierky,
  • Ruší sa povinnosť s. r. o. predložiť pri zvýšení základného imania schválenú účtovnú závierku overenú audítorom

👉 Viaceré opatrenia sa týkajú povinnosti zamestnávateľov vo vzťahu k Sociálnej poisťovni:

  • Po novom sa ruší povinnosť zamestnávateľa oznámiť Sociálnej poisťovni začiatok a skončenie čerpania materskej dovolenky alebo rodičovskej dovolenky zamestnancom,
  • Sociálna poisťovňa nebude od vás vyžadovať údaje, ktorými disponuje a taktiež sa rušia viaceré oznamovacie povinnosti pre zamestnávateľov,
  • Ďalej nebude potrebné oznamovať Sociálnej poisťovni ukončenie podnikania a čo je chválitebné, pri nesplnení povinnosti vyplývajúcich zo zákona o sociálnom poistení, podnikatelia dostanú druhú šancu v podobe ďalšej 7 dňovej lehoty na splnenie bez pokuty a za zmienku stojí aj opatrenie, podľa ktorého subjekt, u ktorého Sociálna poisťovňa vykonala kontrolu, nebude musieť predložiť písomnú správu o splnení opatrení prijatých na odstránenie zistených nedostatkov. Splnenie týchto opatrení môže Sociálna poisťovňa zistiť ďalšou kontrolou.

👉 Časť opatrení sa týka aj samotných podnikateľov, ktorí majú prevádzky a v tejto oblasti sa obchodníkom, ktorí nepredávajú vážený tovar, odpúšťa povinnosť mať na predajni kalibrovanú váhu pre prípadný záujem zákazníka prekontrolovať si deklarovanú hmotnosť tovaru. Podnikatelia nemusia ďalej na predajnom mieste sprístupňovať vyobrazenie pokladničného dokladu, vyhotoveného pokladnicou e-kasa klient.

👉 V neposlednom rade sa zjednodušuje život zamestnávateľom v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, a to že zamestnávateľ v budúcnosti sám posúdi, kedy je vyhodnotenie koncepcie politiky BOZP potrebné. Nebude sa vyžadovať pravidelné vyhodnocovanie. Smernicu BOZP bude potrebné aktualizovať a vyhodnocovať len pri zmene skutočností. Menia sa pravidlá aj v oblasti BOZP pri práci z domu.

Tento výber opatrení nie je konečný a ak ste dobre počítali, tak ich nebolo 100. Vybrali sme tie najdôležitejšie podľa nás. Ak sa potrebujete poradiť, neváhajte nás kontaktovať, radi vám pomôžeme.

Váš SEDAM tím