Dnešnou témou pre naše nové video – sú DIVIDENDY a ich zdaňovanie.  O dividendách, jednoducho povedané podieloch na zisku, možno hovoriť iba v prípade obchodných spoločností alebo družstiev. 📹

Nech sa páči textová verzia videa je tu:

👉 Uveďme si pár základných faktov:

  1. dividendy možno vyplácať iba zo zisku, ktorý je už zdanený daňou z príjmov právnických osôb, to znamená z tzv. čistého zisku,
  2. netreba však zabudnúť, ešte predtým ako sa rozdelia dividendy, je potrebné doplniť fondy spoločnosti, prípadne vysporiadať stratu z minulých rokov a
  3. keď už máme splnené všetky tieto povinnosti, možno pristúpiť k rozdeleniu zisku – výplate dividend medzi spoločníkov.

👉 Dividendy sa zdaňujú tzv. zrážkovou daňou, čo znamená, že daň sa zrazí a odvedie. Týmto úkonom je vysporiadaná a nie je potrebné ju uvádzať v daňovom priznaní. Ako sa teda zdaňujú dividendy vyplatené spoločníkom? Uveďme si pár príkladov:

👉 Slovenská spoločnosť dosiahla čistý zisk vo výške 100 eur. Týchto 100 eur sa rozhodla rozdeliť jedinému spoločníkovi – občanovi Slovenskej republiky. Keďže ide o fyzickú osobu a daňového rezidenta, výška zrážkovej dane je 7 %. Spoločnosť týchto 7 %, t. j. 7 eur zo sumy 100 eur zrazí a odvedie a spoločníkovi pošle na účet 93 eur.

Druhým príkladom je, že by slovenská spoločnosť tento istý zisk rozdeľovala jedinému spoločníkovi – právnickej osobe, čiže inej spoločnosti v Slovenskej republike. Keďže ide o právnickú osobu a daňového rezidenta, táto dividenda nepodlieha zdaneniu a vypláca sa celá vo výške 100 eur.

👉 Ako vidieť z týchto dvoch jednoduchých príkladov, výška zrážkovej dane závisí od dôležitého faktu, a to či sa dividendy vyplácajú fyzickej osobe alebo právnickej osobe a či ide o daňového rezidenta, čiže občana SR alebo ide o daňového nerezidenta. Ak sa dividenda vypláca daňovému nerezidentovi , tak ďalej si musíme zodpovedať otázku, či ide o štát, ktorý má so Slovenskou republikou zmluvu alebo ide o nezmluvný štát.

Máte otázky k špecifickým prípadom zdanenia dividend? Obráťte sa na nás, radi vám poradíme.

Váš SEDAM tím