1. Začínajúci živnostník (začal podnikať v roku 2024)

Ak ide o začínajúceho živnostníka, tak prvý rok má „prázdniny“ od Sociálnej poisťovne, t. z. že nič neplatí. Toto bohužiaľ neplatí pre zdravotné poistenie, kde je povinnosť platiť minimálne 97,80 eur (rok 2024).

Živnostník Sociálne odvody do SP Zdravotné poistenie do ZP
Od roku 2024 Neplatí v roku 2024 97,80 eur
  1. Živnostník s oprávnením od roku 2023 a dlhšie

Výška odvodov živnostníka do Sociálnej poisťovne závisí predovšetkým od príjmu, ktorý živnostník dosiahol v predchádzajúcom kalendárnom roku. Tento príjem sa zisťuje z podaného daňového priznania. Živnostník je povinný platiť odvody do Sociálnej poisťovne od 1.7., resp. 1.10. kalendárneho roka (podľa toho, či daňové priznanie podal do 30.6. alebo v termíne do 30.9.), ktorý nasleduje po kalendárnom roku, v ktorom jeho príjem z podnikania presiahne zákonom stanovenú výšku. V roku 2024 je hranica príjmu pre posúdenie povinnosti úhrady odvodov do Sociálnej poisťovne suma 7824 eur za rok 2023. Čiže ak živnostník dosiahol za rok 2023 príjmy (bez odpočítania výdavkov z podnikania) do 7824 Eur (vrátane), nevznikne mu povinnosť platiť odvody do Sociálnej poisťovne v roku 2024.

Živnostník Sociálne odvody do SP Zdravotné poistenie do ZP
Od roku 2023 a dlhšie 33,15 % z vymeriavacieho základu, minimálne však 216,13 eur v roku 2024 15 % z vymeriavacieho základu, minimálne však 97,80 eur v roku 2024

 

POZOR: splatnosť (nových alebo upravených) odvodov za júl 2024 je do 8. augusta 2024.

Výška odvodov pre živnostníkov