SZČO s odkladom daňového priznania sa poistné do Sociálnej poisťovne posúdi k 1. februáru 2021

Keďže lehota na podanie daňového priznania za rok 2019 bola v súlade s daňovým poriadkom do 2. novembra 2020, z tejto lehoty vychádza aj Sociálna poisťovňa pri stanovení okamihu na posúdenie vzniku, zániku, resp. trvania povinného sociálneho poistenia SZČO. Živnostníkom a ostatným samostatne zárobkovo činným osobám (SZČO), ktoré podali daňové priznanie za rok 2019 [...]

Od |2020-12-02T23:25:08+02:0019 novembra, 2020|Aktuality|0 komentárov

Dokladovanie nároku na daňový bonus na dieťa

Ako je to s dokladovaním nároku na daňový bonus na dieťa v dennej forme štúdia na strednej alebo vysokej škole v tomto školskom roku?  Zamestnanec preukazuje zamestnávateľovi nárok na daňový bonus potvrdením školy, že dieťa žijúce s ním v domácnosti sa sústavne pripravuje na povolanie denným štúdiom na strednej alebo vysokej škole, alebo potvrdením [...]

Od |2020-12-02T23:25:43+02:009 novembra, 2020|Dane|0 komentárov

Pozor – Povinnosť zverejniť oznam na prevádzke/kancelárii od 2.11.

⛔ V zmysle Usmernenia hlavného hygienika má každý zamestnávateľ a zároveň aj prevádzka povinnosť mať na viditeľnom mieste vyvesený oznam o zákaze vstupu neotestovaným zamestnancom/osobám do prevádzky/kancelárie. 👉 Oznamy si viete stiahnuť tu a vzťahujú sa na obdobie od 2. do  9. novembra 2020.  Stiahnuť Oznam o zákaze vstupu_zamestnanci_covid Stiahnuť Oznam o zákaze vstupu_covid_tretie osoby 👉 [...]

Od |2020-11-01T22:01:36+02:001 novembra, 2020|Koronakríza|0 komentárov