Metodický pokyn k ukončeniu používania elektronickej registračnej pokladnice

Cieľom metodického pokynu je informovať servisné organizácie, podnikateľov a iné osoby poverené podnikateľom o postupe pri ukončení používania elektronickej registračnej pokladnice podľa § 15 ods. 1 a 3 alebo ods. 9 v nadväznosti na § 18cg ods. 3 zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice v znení účinnom od 1. 1. [...]

Od |2020-05-20T22:02:50+02:0020 mája, 2020|Uncategorized @sk|0 komentárov

Novela zákona o dani z príjmov

Zákonom č. 462/2019 Z. z.sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov. Novelou sa od dane z príjmov oslobodzuje nepeňažné plnenie poskytnuté zamestnancovi s cieľom zabezpečenia ubytovania najviac 100 eur mesačne a u zamestnanca, ktorého pracovný pomer trvá nepretržite aspoň 24 mesiacov, v úhrnnej sume najviac 350 eur mesačne. [...]

Od |2020-01-26T16:12:37+02:0026 januára, 2020|Uncategorized @sk|0 komentárov

Usmernenie k vyobrazeniu pokladničného dokladu z pokladnice e-kasa klient

Pondelok 30.9.2019 Dnes sa pozrieme bližšie na usmernenie č. 1/ERP/2019/MU k § 8 ods. 5 zákona č. 289/2008 Z. z. k povinnosti podnikateľa sprístupniť vyobrazenie pokladničného dokladu vyhotoveného pokladnicou e-kasa klient. Podnikateľ je povinný na každom predajnom mieste sprístupniť vyobrazenie pokladničného dokladu, ktorý vyhotovuje každou elektronickou registračnou pokladnicou, tak, aby toto bolo pre kupujúceho jednoznačné, prehľadné, [...]

Od |2019-09-29T15:56:58+02:0030 septembra, 2019|Uncategorized @sk|0 komentárov

Všetko čo potrebujete vedieť o dani z motorových vozidiel

Pondelok 14.1.2019 Začiatok nového roka sa pre mnohých podnikateľov spája s daňovým priznaním k dani za motorové vozidlá. Podnikateľ, ktorý používal motorové vozidlo evidované v SR počas roku 2018 na podnikanie, je povinný podať daňové priznanie k dani z motorových vozidiel.   Aké vozidlá podliehajú tejto dani? Kto ju musí platiť? Ako daň z motorových vozidiel vypočítať? Poskytujú [...]

Od |2019-01-12T12:41:06+02:0014 januára, 2019|Uncategorized @sk|0 komentárov