Pondelok 30.9.2019

Dnes sa pozrieme bližšie na usmernenie č. 1/ERP/2019/MU k § 8 ods. 5 zákona č. 289/2008 Z. z. k povinnosti podnikateľa sprístupniť vyobrazenie pokladničného dokladu vyhotoveného pokladnicou e-kasa klient.

Podnikateľ je povinný na každom predajnom mieste sprístupniť vyobrazenie pokladničného dokladu, ktorý vyhotovuje každou elektronickou registračnou pokladnicou, tak, aby toto bolo pre kupujúceho jednoznačné, prehľadné, zrozumiteľné, ľahko prístupné a dobre čitateľné.

Ak je na predajnom mieste umiestnených viac elektronických registračných pokladníc toho istého typu, toto vyobrazenie pokladničného dokladu nemusí byť pri každej elektronickej registračnej pokladnici.

Podnikateľ na vyobrazenom pokladničnom doklade zvýrazní daňový kód elektronickej registračnej pokladnice, dátum, čas, celkovú sumu platenej ceny a ochranný znak.
Podnikateľ je povinný primerane postupovať aj pri používaní pokladnice e-kasa klient.

V prípade použitia pokladnice e-kasa klient sa uvedené vzťahuje na:

✔ pokladničný doklad vyhotovený on-line registračnou pokladnicou (ORP) a virtuálnou registračnou pokladnicou (VRP),

✔ off-line pokladničný doklad vyhotovený ORP pri prekročení hraničnej doby odozvy (VRP v režime off-line nepracuje, a teda ani nevyhotovuje off-line pokladničné doklady).

V prípade akýchkoľvek otázok sa prosím neváhajte na nás obrátiť, sme tu pre Vás.

Tel: 0903 227 121

Email: info@sedam.sk

Web: www.sedam.sk a www.lepsieucto.com