Streda 18.4.2018

Tento projekt bude ponúkať školenia s daňovou a colnou tematikou. Prvé školenie, ktoré finančná správa (FS) pripravila, sa týka odbornej kvalifikácie pre osoby zodpovedné za colné záležitosti, školenie začína už 23.4.2018.

Viac o tomto školení sa dozviete tu.

 

Akadémia FS bude priebežne na svojom portáli uverejňovať jednotlivé témy školení spolu s termínmi ich realizácie, na ktoré sa budete môcť prihlásiť prostredníctvom stránky www.skolenia.sk, alebo zaslaním vyplnenej prihlášky na e-mailovú adresu: vzdelavanie@financnasprava.sk. Prihlášku si môžete stiahnuť tu.

Výhodou školení organizovaných finančnou správou budú nižšie finančné náklady a odborní školitelia priamo z finančnej správy.

Od 1.7.2018 budú musieť s finančnou správou komunikovať všetky fyzické osoby podnikatelia. Finančná správa bude organizovať aj školenia práve pre tieto daňové subjekty. Obsahom školení bude získanie praktických informácií o elektronickej komunikácii s finančnou správou – o registrácii na portáli FS, autorizácii či o podávaní dokumentov prostredníctvom jej portálu. Tieto školenia budú pre účastníkov zdarma.

V prípade ak nenájdete školenie, o ktoré by ste mali záujem, alebo ak hľadáte školenie šité na mieru, posielajte svoje námety, témy a požiadavky na adresu: vzdelavanie@financnasprava.sk.

zdroj: financnasprava.sk, biznisklub.sk